Dosatron doseerpompen

Hoe werkt het ?
De Dosatron doseerpomp wordt op een watertoevoer aangesloten en werkt zonder elektriciteit. De waterstroom zet de piston van de pomp in beweging. De piston zuigt het product aan en injecteert het in het pomplichaam. Hier wordt het product met het water gemengd. De waterdruk duwt de oplossing uit de pomp. De verhouding product-water kan eenvoudig ingesteld worden. Eens dit gebeurd, werkt de pomp volledig autonoom. De geïnjecteerde dosis product is altijd evenredig met het volume water dat door de pomp passeert, zelfs bij schommelingen van druk of debiet. Dit maakt de Dosatron doseerpomp tot één van de meest precieze doseerpompen op de markt.

Toepassingen :

Irrigatie : doseren van meststoffen, onkruidverdelgers, fungiciden, insecticiden, ontsmettingsmiddelen
Veeteelt : doseren van medicatie, vitaminen, supplementen, ontsmettingsmiddelen
Hygiëne : doseren van reinigings-, ontsmettings –en ontgeuringsmiddelen
Car & Truck cleaning : doseren van reinigingsmiddelen
Industrie : doseren van koelsmeermiddelen, snijoliën
Bierleidingen : doseren van reinigings –en ontsmettingsmiddelen