Ontsmettingsmatten

De ontsmettingsmat kan met eender welk product gevuld worden, dat geschikt is om bescherming te
bieden tegen ziekten of organismen die via schoeisel kunnen overgebracht worden.